Eleanne Ho

Logopedist/ Praktijkhouder

Mijn naam is Eleanne Ho. Getrouwd en moeder van drie dochters. In 2002 heb ik mijn studie Logopedie aan de Hogeschool Zuyd te Heerlen afgerond.

Vervolgens ben ik gaan werken in een vrijgevestigde praktijk en heb ik een studie tot Docent Logopedie gevolgd aan de Faculteit Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit.

In 2004 heb ik mijn eerste graads bevoegdheid gehaald en ben ik les gaan geven op een Hogeschool. Na enkele jaren heb ik de overstap gemaakt naar de kinderrevalidatie, waar ik met veel plezier werkzaam was.

De afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan met de behandeling van zowel kinderen als volwassenen op verschillende gebieden van de logopedie.

Ik behandel volwassenen en kinderen met bijvoorbeeld stemstoornissen, spraak- taalproblematiek, dysfatische ontwikkeling, afwijkend mondgedrag, schisis, eet- en drinkproblemen. Door het regelmatig volgen van bijscholing breid ik mijn kennis uit op logopedisch gebied. Inmiddels heb ik diverse cursussen gevolgd, onder andere op het gebied van stemtherapie, stotteren, spraak, taal en oromyofunctionele therapie (OMFT). Inmiddels een van de acht geregistreerden in het kwaliteitsregister van OMFT in Nederland.

In 2007 heb ik de NDT opleiding (Neuro Developmental Treatment) afgerond. Ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici conform ex.art.34 Wet BIG en lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.
Ook ben ik geregistreerd als preverbaal logopedist.

Tijdens mijn logopedische behandeling vind ik het belangrijk dat de aanpak van de behandeling zoveel mogelijk aansluit op de behoefte van de cliƫnt. De behandeldoelen worden geƫvalueerd en zonodig bijgesteld. Indien een multidisciplinaire aanpak gewenst is, zal overleg plaatsvinden met andere disciplines. Dit heeft mijns inziens een positief effect op het behandelresultaat en de behandelduur.

Eleanne Ho Logopedist