Aanmelding, intakegesprek en onderzoek

werkwijze aanmelding logopedie

Aanmelding
Aanmelden kan telefonisch of per e-mail. Bij de aanmelding worden enkele gegevens van u genoteerd en wordt een eerste afspraak ingepland.

Intakegesprek
Tijdens de eerste sessie vindt het intakegesprek plaats. Hierin wordt de hulpvraag geformuleerd. Tevens ontvangt u tijdens de eerste sessie een behandelovereenkomst.

Onderzoek
Na het intakegesprek volgt het logopedisch onderzoek (een tot enkele sessies) waarvoor we over diverse onderzoeksmaterialen beschikken. Een logopedisch onderzoek bij kinderen gebeurt altijd op een prettige speelse manier, waarbij het kind niet het gevoel heeft dat het ‘getest’ wordt. Aan de hand van de resultaten wordt de diagnose gesteld en wordt een behandelplan opgesteld. Indien na onderzoek blijkt dat logopedie geïndiceerd is wordt een behandelplan opgesteld. De onderzoeksresultaten en het behandelplan worden altijd met u besproken.