Eet- en drinkproblemen

kind spraak fonologie

Er zijn verschillende oorzaken voor eet- en drinkproblemen. Te vroeg geboren baby’s hebben een beperkt uithoudingsvermogen en nog te weinig kracht en uithoudingsvermogen om te zuigen en te slikken. Kinderen kunnen problemen hebben met eten en/of drinken doordat ze de spieren die hiervoor nodig zijn niet goed aan kunnen sturen of kunnen controleren.

Soms kan een stoornis in de sensibiliteit (het gevoel van tong en lippen) de oorzaak zijn. Dit onder andere voor bij kinderen die tijdens of na de geboorte hersenletsel hebben opgelopen.

Een kind met problemen bij het eten en/of drinken zal zich sneller in de voeding verslikken of veel spugen. Het kan bepaalde voeding weigeren omdat het dit niet kan eten, bijvoorbeeld taaier eten.

Sommige kinderen kunnen wel slikken maar weigeren langdurig te eten om een andere redenen. De logopedist zal het eten en drinken observeren. Ook wordt de mondmotoriek onderzocht. Vervolgens zal er in samenspraak met ouders een behandelplan worden opgesteld en adviezen worden gegeven. In bepaalde situaties door de behandelend arts besloten over te gaan op sondevoeding.

www.prelogopedie.nl