Stotteren

kind stotteren therapie

Stotteren is een spraakstoornis waarbij de spraak niet vloeiend is. Het is een probleem met de timing van spraakbewegingen. De spieren die zorgen voor de spraak, bewegen niet op het juiste moment. Het spraaksysteem probeert deze missers te corrigeren waardoor spraakklanken worden herhaald of verlengd.

Soms treden er blokkades op. Dit wil zeggen dat tijdens de uitspraak van een woord de spreker blijft hangen op een bepaalde klank en niet verder kan, het kind blokkeert als het ware.

Deze blokkades kunnen gepaard gaan met spierspanning en grimassen van het gelaat. Naast deze uiterlijke symptomen zullen sommige stotteraars woorden vermijden en kan er een angst of schaamte worden ontwikkeld om te spreken.