Spraakproblemen bij kinderen

mondmeter

Met spraakproblemen worden problemen bedoeld die de verstaanbaarheid van het spreken verminderen of verstoren

Kinderen leren de klanken van de moedertaal stap voor stap te gebruiken. Het is tot op bepaalde leeftijd normaal dat er spraakproblemen voorkomen. Als een kind achterblijft met zijn spraak op leeftijdgenootjes wordt er gesproken over een articulatiestoornis. Door middel van een articulatieonderzoek en het luisteren naar de spontane spraak zal de logopedist onderzoeken of er sprake is van een articulatiestoornis en waardoor deze stoornis wordt veroorzaakt.

Indien er sprake is van een articulatiestoornis wordt er een behandelplan opgesteld. De inhoud van het behandelplan is afhankelijk van de aard van de articulatiestoornis.

Lees meer over spraakproblemen: