Taalontwikkeling

kind taalontwikkeling

Kinderen kunnen een vertraagde taalontwikkeling doormaken. Ze kunnen hierdoor een achterstand oplopen ten opzichte van leeftijdgenootjes op verschillende deelgebieden van taal.

Er kunnen problemen zijn met het begrijpen van taal, met de productie van taal (het zich uiten) of op beide gebieden. Deze deelgebieden kunnen weer worden onderverdeeld in onder andere de woordenschat, woordvorming, zinsbouw, verhaalopbouw en taalgebruik.

Door middel van taaltests zal er worden onderzocht op welk gebied of gebieden het probleem zich voordoet. Door een achterstand van de taalontwikkeling kunnen er problemen in het dagelijkse functioneren en op school optreden. Immers wordt er gedurende de hele dag gebruik gemaakt van taal. Voor meer info: www.kindentaal.nl

  • Vertraagde spraak- en taalontwikkeling
    Vertraagde spraak- en taalontwikkeling
  • Dysfatische ontwikkeling
    Dysfatische ontwikkeling
  • Meertaligheid
    Meertaligheid bij kinderen