Stoornis in de fonologie

Net zoals kinderen woorden en zinnen leren, leren ze ook klanken. Als de verwerving van de klanken vertraagd of afwijkend verloopt zal het kind minder verstaanbaar spreken dan leeftijdgenootjes.

Fonologische problemen kunnen op verschillende manieren opvallen in de spraak. Klanken worden systematisch weggelaten of vervangen door andere klanken. Soms wordt een klank op een bepaalde positie in een woord al goed uitgesproken, maar lukt het op een andere plaats in een woord nog niet.

De logopedist onderzoekt de articulatie, zowel tijdens een articulatieonderzoek als tijdens de spontane spraak. Als er sprake is van een stoornis in de fonologie zal er gerichte behandeling plaatsvinden om de verwerving van klanken te stimuleren.