Verwijzing

Logopedie wordt door de zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket, mits de behandeling plaats vindt op basis van een geldige verwijzing door een arts of specialist. U kunt met uw hulpvraag terecht bij uw huisarts of specialist. Hij/zij kan u een verwijzing verstrekken voor logopedie. Op medische indicatie kan er een behandeling aan huis plaatsvinden

Directe toegang

Logopediepraktijk Best foto praktijk

DTL staat voor Directe Toegankelijkheid Logopedie. Dit betekent dat een verwijzing van de huisarts of specialist niet altijd nodig is om voor vergoeding van de behandeling door de ziektenkostenverzekeraar in aanmerking te komen. Dit is per zorgverzekeraar verschillend. Vraag daarom eerst bij uw zorgverzekeraar na of u DTL vergoed krijgt!

Verzekeraars CZ en De Friesland vergoeden de screening niet (volgens de tarieven van 2024). Er zijn criteria waaraan uw klacht moet voldoen, om zonder verwijzing op kosten van de verzekeraar de behandeling te starten. Om te bepalen of u voor DTL in aanmerking komt, bestaat de eerste afspraak uit een screening van 10 minuten. Deze screening kan uitwijzen dat u alsnog bij uw huisarts om een verwijzing moet vragen, om de behandelingskosten vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar. Met een verwijzing van de huisarts, tandarts of specialist wordt tijdens de eerste afspraak het onderzoek gestart, zonder screening.

Het onderzoek wordt vergoed door de zorgverzekeraar. In de volgende gevallen komt u niet in aanmerking voor DTL en dient u altijd eerst een arts te bezoeken:

  • Als u meer dan 3 weken continu hees bent
  • Als u problemen heeft met slikken
  • Als u pijnklachten heeft
  • Als de klacht een medische achtergrond heeft