Gehoor

Er zijn verschillende soorten slechthorendheid. Het tijdstip van het ontstaan van de slechthorendheid en de oorzaak verschillen. Een vaak voorkomende vorm is verworven slechthorendheid, bijvoorbeeld lawaaislechthorendheid of ouderdomsslechthorendheid

Verworven slechthorendheid

Verworven slechthorendheid kan veroorzaakt worden door een ongeval, een infectieziekte of door het gebruik van bepaalde medicijnen. Een andere oorzaak is lawaaibeschadiging. Hierbij is de werksituatie van grote invloed, denk aan een fabriek waarbij de werknemer langdurig blootgesteld wordt aan harde geluiden. Ook het geregeld blootgesteld worden aan harde geluiden van een discotheek of band kan lawaaibeschadiging veroorzaken.

Bij slechthorendheid zal er een onderzoek plaatsvinden, bijvoorbeeld door een KNO-arts of audiologisch centrum.

De logopedist in een audiologisch centrum of ziekenhuis kan aan de hand van de onderzoeksresultaten van de KNO-arts of audioloog een inschatting maken van het gehoorverlies.

De logopedische behandeling richt zich op een zo goed mogelijk herstel van het onderlinge contact tussen de slechthorende persoon en zijn omgeving. De logopedist geeft gehoortraining en kan hulp bieden bij leren spraakafzien (liplezen).

Ook kan de logopedist uitleg geven over het gehoortoestel. De logopedist geeft adviezen aan de omgeving om de communicatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

logopedie en gehoor