Spraakstoornis - dysartrie

Dysartrie is een spraakstoornis als gevolg van een neurologische aandoening. De spieren die betrokken zijn bij het spreken, ademhalen en eten en drinken werken onvoldoende. Het spreken is onduidelijk, monotoon of nasaal en de stem kan zwak of hees klinken. Het spreektempo kan te langzaam, te snel of onregelmatig zijn.

Oorzaken van dysartrie kunnen een beroerte, een hersentumor of een ongeval zijn. Ook kan dysartrie veroorzaakt worden door een spierziekte als ALS, een aandoening van het centrale zenuwstelsel zoals MS of een neurologische aandoening zoals de ziekte van Parkinson.

De verslechterde verstaanbaarheid belemmert de communicatie. Eet- en drinkproblemen en speekselverlies kunnen een gevoel van schaamte veroorzaken.

De logopedist zal onderzoek doen naar de verstaanbaarheid en het functioneren van de spieren en het gevoel in het gezicht en de mond. Oefeningen zijn erop gericht de mondmotoriek, articulatie, ademhaling en stemgeving te verbeteren of te onderhouden.

Bij eet- en drinkproblemen wordt er voorlichting gegeven over de voedingsconsistentie, het kauwen en het slikken.

logopedie en stemproblemen