Goedele Vonder

Logopedist

Mijn naam is Goedele Vonder. Ik ben afgestudeerd als logopedist aan Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle in 2014.

Ik heb ervaring in het behandelen van kinderen met spraak-taalproblematiek in de vrije vestiging opgedaan. In een verpleeghuis heb ik me gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. Ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en ben geregistreerd ParkinsonNet therapeut. Daarnaast ben ik aangesloten bij Stemkring Zuid.

Sinds oktober 2014 heb ik mij gevestigd in Brabant. Sindsdien werk ik bij Logopediepraktijk Best en behandel ik voornamelijk volwassenen met adem- en stemstoornissen, spraak-taal problematiek en slikstoornissen.

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan mensen met de ziekte van Parkinson, multiple sclerose en mensen die door bijvoorbeeld een beroerte taal- en spraakstoornissen en slikstoornissen hebben overgehouden. Daarnaast behandel ik ook met passie cliënten met afwijkende mondgewoonten volgens OMFT.

Tijdens mijn logopedische behandeling vind ik het belangrijk dat ik samen met de cliënt het behandeltraject vorm geef. Ik inventariseer de behoeften van de cliënt en pas op deze manier het behandeltraject voor iedere cliënt specifiek aan. Multidisciplinaire samenwerking vind ik erg belangrijk om de optimale kwaliteit van zorg aan u te kunnen bieden. Wanneer dat voor uw behandeling belangrijk is, zal ik dit in overleg met u realiseren.